اسم فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه

اسم: فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه جشنواره فرهنگی امام رضا معرفی آثار فیلم های کوتاه جشنواره

گت بلاگز اخبار اجتماعی خشونت داخل منزل علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است / ابتکار

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور گفت: دسترسی به فرصت‌های مساوی و برابر جهت دختران کشور بنا به دلایل متفاوت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم نیست به همین علت

خشونت داخل منزل علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است / ابتکار

ابتکار: خشونت داخل منزل علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است

عبارات مهم : برنامه

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور گفت: دسترسی به وقت های مساوی و برابر جهت دختران کشور بنا به دلایل متفاوت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم نیست به همین علت باید جهت این مسئله برنامه ریزی های صحیح و به هنگام داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نخستین نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که با حضور مشاوران وزراء و دستگاه های اجرایی و مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در دولت دوازدهم برگزار شد گفت: امیدواریم از طریق این نشست ها به راهکارهای مشترکی جهت ارتقاء اوضاع زنان و خانواده برسیم و با استفاده از توانمندی ذهنی و اجرایی زنان گام های خوبی جهت بهتر شدن اوضاع آنها و برطرف پرسشها و کم کردن آسیب ها در کشور داشته باشیم.

خشونت داخل منزل علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است / ابتکار

وی در ادامه با بیان آنکه فعالیت های خوبی طی چهار سال گذشته در این معاونت صورت گرفته، با قدردانی از مولاوردی معاون سابق زنان و امور خانواده مدیر جمهور، گفت: حتما بخشی از برنامه های ایشان را ادامه خواهیم داد و بعضی را اصلاح می کنیم و حتما برنامه های تازه خواهیم داشت و تلاش ما آن است که توسعه فعالیت های دولت یازدهم را در دوره تازه شاهد باشیم.

وی معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور در ادامه با پیشنهاد برگزاری ماهیانه این جلسات به منظور زیاد کردن همکاری ها و هم افزایی در حوزه زنان گفت: جریان سازی سیاستگذاری ها و جریان سازی اجتماعی و فرهنگی در حوزه زنان و خانواده بسیار مهم است و با برگزاری چنین نشست هایی می توانیم اثربخشی کافی را در این زمینه داشته باشیم.

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور گفت: دسترسی به فرصت‌های مساوی و برابر جهت دختران کشور بنا به دلایل متفاوت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم نیست به همین علت

ابتکار با تاکید بر آنکه با توجه به قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی حوزه زنان و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری هدفگذاری های مشخصی داریم گفت: عملکرد تمامی دستگاه ها را در حوزه زنان و خانواده بررسی خواهیم کرد و تلاش می کنیم که جلسات ستاد ملی زن و خانواده نیز مرتب برگزار شود.

وی ادامه داد: نگاه ما فرادستگاهی است و تمامی NGOها و شرکت های مردم نهاد و حتی نیروهای مسلح در این زمینه تکالیفی بر عهده دارند.

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور ادامه داد: ماده 101 و 102 قانون برنامه ششم توسعه تکالیف روشنی چه جهت بدنه دولت و چه مجموعه حاکمیت ایجاد کرده است که باید برنامه ریزی های مورد نیاز جهت تحقق این تکالیف و اهداف را ارائه دهیم.

خشونت داخل منزل علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است / ابتکار

ابتکار با تاکید بر آنکه مهمترین اقدام معاونت زنان و امور خانواده مدیر جمهور «شاخص سازی» است گفت: هر چند در گذشته هم در این زمینه کارها خوبی شده است ولی جهت اجرای هر طرح و برنامه ای و اتخاذ هر سیاستگذاری باید از اوضاع خود آگاه باشیم و شاخص سازی های صحیح ارائه دهیم.

وی ادامه داد: در نخستین اقدام خود از وزراء درخواست کردم که اوضاع مدیریت زنان در سطوح متفاوت را در وزارتخانه و دستگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهند و به زودی با استانداران سراسر کشور در این زمینه مکاتبه خواهم کرد.

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور گفت: دسترسی به فرصت‌های مساوی و برابر جهت دختران کشور بنا به دلایل متفاوت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم نیست به همین علت

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور همچنین گفت: باید در نقاط شکاف و آسیب برنامه ریزی های خاص خرد و کلان داشته باشیم. این در حالیست که همه متولیان حوزه زنان و امور خانواده باید عضو «ستاد ملی زن و خانواده» باشند لیکن در غیر اینصورت کارها آنها فایده ای نخواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به مسئله خشونت علیه زنان نیز گفت: خشونت داخل منزل علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است و این مناسبات خانواده را به هم می زند؛ البته خشونت تعریف خاصی دارد و آخرین مرحله، خشونت فیزیکی است.

خشونت داخل منزل علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است / ابتکار

وی در ادامه گفت: باید گفت و گوی ملی را گسترش دهیم چون با وجود پیشرفت ها در حوزه زنان و خانواده ولی آسیب های زیادی داریم و روز به روز در حال زیاد کردن است.

ابتکار در ادامه با بیان آنکه ساختارهای مربوطه به زنان را باید ارتقاء داد و البته تشکیل شرکت ملی زنان یا وزارت امور زنان که در دنیا نیز مرسوم است،ایده آل ماست گفت: در حال حاضر ساختار معاونت زنان مناسب نیست؛ باید متولی امور زنان و خانواده در هر دستگاهی جایگاه خاصی داشته باشد و در سطح دولت روی این عنوان کار خواهیم کرد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: قدرت توجیه و قانع کردن بسیار مهم است و ما باید توان کافی داشته باشیم که در شورای معاونان دستگاه ها و یا شورای برنامه ریزی استان ها، سیاست ها و برنامه های اصلاح اوضاع خانواده را پیش ببریم.

ابتکار همچنین با بیان آنکه تدوین منشور حقوق شهروندی زنان با همکاری مولاوردی را در دستورکار خود داریم افزود: جهت ارتقای سلامت زنان و دختران برنامه های جدی داریم البته کارهای خوبی صورت گرفته است ولی باید این آموزش ها فراگیر شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به بعضی پرسشها در حوزه زنان اشاره کرد و افزود: آیا میل به جوانان به ازدواج کم است؟ که باید روی عنوان آموزش جوانان کار کرد تا این پرسشها حل کرد.

وی نداشتن عزت نفس در دختران و پسران را مسئله دیگر در حوزه خانواده دانست و گفت: ما باید روی عنوان افسردگی نیز کار کنیم و جهت نشاط در جامعه نیز برنامه ریزی کاملی داشته باشیم.

ابتکار توان افزایی زنان و دختران در مناطق شهری ، روستایی و عشایری را نیز مهم دانست و افزود: باید آموزش های مهارتی به این افراد ارائه داد؛این درحالیست که توانمندسازی اقتصادی از دیگر پروژه های مهم این معاونت است و باید سهم زنان در سال اقتصاد مقاومتی؛ کارآفرین را با جدیت پیگیری کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: یکی از اهداف ما این است که تجربه های موفق را مستندسازی و علمی کنیم تا در سطح وزارتخانه ها و استان ها عنوان لحاظ شدن ٣٠ درصد مدیریت ها در اختیار بانوان را اجرایی کنیم.

وی در ادامه با تاکید برآنکه باید عنوان تخصیص داده شده است ٣٠ درصد مدیریت ها جهت زنان به صورت جدی پیگیری شود و ما این مساله را رصد می کنیم ادامه داد: در دولت اوضاع حوزه زنان را پیگیری می کنیم و هرجا که سیاستگذاری اتفاق می افتد ما عنوان زنان و خانواده را بررسی می کنیم تا تاثیر آن را ببینیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در سیاست های کلان اینکه حوزه زن و خانواده را از هم جدا کنیم درست نیست؛ این درحالیست که آمارها و شاخص ها نشان می دهد که ما تعادل جنسیتی نداریم.

ابتکار با تاکید برآنکه باید حتما یک معاون در سطح وزارتخانه از زنان داشته باشیم تصریح کرد: درست است عقب ماندگی و چالش داریم ولی دستاوردهای زیادی داریم و می توانیم تجربیات خودمان در حوزه زنان و خانواده را به دنیا نشان دهیم، البته باید همکاری های بین المللی موثر و فعال هم داشته باشیم.

وی در آخر گفت:با تک تک وزارتخانه ها و معاونان مدیر جمهوری نشست های متفاوت خواهیم داشت تا برنامه ها را پیش بیریم تا بتوانیم با همدلی و همکاری دستاوردهای خوبی جهت جامعه داشته باشیم.

واژه های کلیدی: برنامه | خانواده | خانواده | برنامه ریزی | ریاست جمهوری | معصومه ابتکار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs