اسم فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه

اسم: فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه جشنواره فرهنگی امام رضا معرفی آثار فیلم های کوتاه جشنواره

گت بلاگز اخبار اجتماعی حجم آب سدهای کشور کاسته شد

براساس آخرین آمار، ورودی سدهای کشور در سال آبی جاری هشت میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد کم کردن داشته است.

حجم آب سدهای کشور کاسته شد

حجم آب سدهای کشور کاسته شد

عبارات مهم : میلیون

براساس آخرین آمار، ورودی سدهای کشور در سال آبی جاری هشت میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد کم کردن داشته است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است هست. علاوه بر این ۲۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدها ذخیره شده است که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کم کردن را نشان می دهد.

همچنین خروجی سدها نیز در سال آبی جاری ۱۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته حکایت از کم کردن ۱۵ درصدی دارد.

از سوی دیگر اوضاع بارش ها نیز نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کم کردن را نسبت به سال قبل نشان می دهد به گونه ای که میزان بارندگی کشور از ابتدای سال آبی تاکنون حدود ۸۸ میلی متر بوده که این افت بارش علاوه بر کم کردن ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل بیانگر کم کردن ۴۳ درصدی نسبت به میانگین ۴۹ سال گذشته است.

البته براساس آینده نگری های شرکت هواشناسی تا انتهای اسفندماه به علت بارش های پیش رو کم کردن ۴۰ درصدی فعلی بارندگی های کشور به منفی ۲۰ درصد خواهد که در این شرایط می توان نسبت به اصلاح شرایط امیدوار بود.

حجم آب سدهای کشور کاسته شد

واژه های کلیدی: میلیون | بارندگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs