اسم فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه

اسم: فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه جشنواره فرهنگی امام رضا معرفی آثار فیلم های کوتاه جشنواره

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حساسیت 22 منطقه به قیمت مسکن

گزارش از نوع تصویر العمل خریداران به تغییرات قیمت آپارتمان در شمال و جنوب پایتخت  حد قابل تحمل تورم مسکن در مناطق مختلف 

حساسیت 22 منطقه به قیمت مسکن

حساسیت 22 منطقه به قیمت مسکن

عبارات مهم : ایران

گزارش از نوع تصویر العمل خریداران به تغییرات قیمت آپارتمان در شمال و جنوب پایتخت

حد قابل تحمل تورم مسکن در مناطق متفاوت

واکنش‌ها متقاضیان خرید آپارتمان در مناطق متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران متناسب با آخرین تغییرات قیمت مسکن، ردیابی شد.

حساسیت 22 منطقه به قیمت مسکن

بررسی های «دنیای اقتصاد» از داده های «سنسور» قیمت مسکن در مناطق 22 گانه پایتخت حاکی است: خریداران ملک مسکونی در نقاط متفاوت شهر، تصویر العمل هایی متفاوت به افت و خیز «قیمت پیشنهادی» فروشنده ها و همچنین «قیمت قطعی» معاملات انجام شده، از خود نشان می دهند به گونه ای که «درجه حساسیت» بازار ملک به رشد مثبت قیمت، از شمال به جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران و متناسب با افت توان مالی و اقتصادی خانوارها، زیاد کردن می یابد و در هسته فرسوده شهر، شدت تصویر العمل به اوج می رسد.

براساس رمزگشایی صورت گرفته از سنسور منطقه ای قیمت مسکن در تهران، به رغم رشد 6/ 5درصدی میانگین قیمت فعلی آپارتمان در کل شهر نسبت به سال گذشته همین موقع، «نوسانات نقطه ای قیمت در مناطق 22 گانه»، در دامنه قابل توجه منفی 2 درصد تا 11 درصد به ثبت رسیده هست. شیب قیمت بالاتر از قیمت رشد میانگین –بیش از 6/ 5 درصد- هم در بازار املاک مناطق نیمه شمالی پایتخت کشور عزیزمان ایران و هم در مناطق جنوبی شهر قابل مشاهده هست، ولی بازتاب آن در معاملات مصرفی خرید آپارتمان، بین دو نیمه پایتخت، کاملا متفاوت و در عین حال معنادار است.

گزارش از نوع تصویر العمل خریداران به تغییرات قیمت آپارتمان در شمال و جنوب پایتخت  حد قابل تحمل تورم مسکن در مناطق مختلف 

در حال حاضر، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در مناطقی از شمال شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقایسه با بهار سال گذشته، بیش از قیمت رشد میانگین قیمت کل شهر، زیاد کردن پیدا کرده هست. به عنوان نمونه، در مناطق 4 و 5 و 7، قیمت قطعی واحدهای مسکونی براساس معاملات انجام شده است اردیبهشت 96، به ترتیب 6 درصد، 9 درصد و 11 درصد نسبت به اردیبهشت 95 رشد داشته است.

در بعضی مناطق جنوبی شهر نیز سطح تورم مسکن از تورم میانگین بازار ملک در کل شهر، فراتر رفته، به طوری که در مناطق 13 و 16 به عنوان دو منطقه با بیشترین زیاد کردن قیمت در بین مناطق نیمه جنوبی، به ترتیب قیمت رشد 7 درصد و 8 درصد جهت ارزش فروش واحدهای مسکونی در معاملات بهاری به ثبت رسیده هست. با این حال اگر چه شیب مثبت تغییرات قیمت مسکن در شمال تهران، بیش از مناطق جنوبی هست، ولی تحت تاثیر تفاوت کشش قیمت در بین متقاضیان مسکن دو نیمه شهر، تصویر العمل منطقه ای خریداران آپارتمان به تورم مسکن، مشابه تغییرات قیمت رشد قیمت در مناطق متفاوت نیست. به بیان دیگر، اگرچه سطح بالاترین تورم نقطه ای مسکن در مناطق جنوبی پایتخت، 3 واحد درصد کمتر از بالاترین تورم در مناطق شمالی شهر هست، ولی به علت شدت بالای اثرگذاری رشد قیمت بر واکنش‌ها خریداران، «میزان افت» معاملات خرید در نیمه جنوبی شهر، به مراتب بیش از مناطق بالای شهر بوده است.

بررسی های «دنیای اقتصاد» از درجه حساسیت منطقه ای به قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد: حساسیت تقاضای مصرفی خرید مسکن به تغییرات مثبت قیمت (افزایش قیمت ها) در مناطق جنوبی شهر، در حداکثر سطح ممکن واقع شده است است و در عین حال، میزان حساسیت قیمتی در متقاضیان ساکن در مناطق شمالی، کمتر هست. این تفاوت، حد قابل تحمل تورم مسکن در مناطق متفاوت را جهت تنظیم سطح قیمت های پیشنهادی، به فروشنده ها نشان می دهد.

حساسیت 22 منطقه به قیمت مسکن

این حساسیت که از واکنش‌ها معاملاتی خریداران در بازار ملک قابل رصد و تجزیه و تحلیل هست، مشخص می کند: سمت عرضه جهت رونق دادن به معاملات ملک، مورد نیاز است دامنه تغییرات قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان را در مناطق متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران متناسب با حد تحمل تقاضای مصرفی، تنظیم کند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماه گذشته میانگین قیمت مسکن در 8 منطقه اول شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران –نیمه شمالی شهر- 6 درصد نسبت به ماه میانی بهار 95 زیاد کردن پیدا کرد و در عین حال، حجم معاملات خرید آپارتمان در کل این مناطق با رشد 20 درصدی همراه شد.

طی همین مدت زمانی، در مناطق 12 تا 22 به عنوان مناطق جنوبی شهر، میانگین قیمت مسکن 6/ 4 درصد زیاد کردن یافت ولی حجم معاملات خرید واحد مسکونی 15 درصد افت کرد. مقایسه میزان رشد قیمت و عوض کردن در حجم معاملات خرید آپارتمان بین دو نیمه پایتخت حکایت از حساسیت قیمتی فوق العاده اوج در بازار مسکن مناطق پایین شهر دارد. این حساسیت در هر منطقه به صورت جداگانه نیز از روی داده های سنسور قیمت، قابل بررسی هست. در منطقه 18 تهران، حجم معاملات خرید آپارتمان با 5 درصد زیاد کردن قیمت در ماه گذشته، 42 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 95، کم کردن پیدا کرد. این در حالی است که در منطقه 4 به عنوان یکی از دو منطقه پرفروش در بازار معاملات مسکن و در عین حال مستقر در نیمه شمالی، رشد 6 درصدی قیمت مسکن، نه تنها تاثیر منفی بر واکنش‌ها متقاضیان خرید نداشته که حجم معاملات مسکن در آن (منطقه 4)، رقمی معادل 17 درصد زیاد کردن پیدا کرده است.

گزارش از نوع تصویر العمل خریداران به تغییرات قیمت آپارتمان در شمال و جنوب پایتخت  حد قابل تحمل تورم مسکن در مناطق مختلف 

در مناطق شمالی، زیاد کردن خفیف قیمت مسکن، تاثیر قابل ملاحظه بر واکنش‌ها تقاضا ندارد ولی ثبات قیمت می تواند به رشد چشمگیر معاملات منجر شود. به عنوان نمونه، در منطقه یک که گران ترین املاک مسکونی را در خود جا داده هست، ثبات قیمت مسکن در ماه گذشته باعث شد میزان فروش آپارتمان در این منطقه 20 درصد زیاد کردن یابد. میانگین قیمت مسکن در منطقه یک حدود یک درصد نسبت به بهار سال گذشته، زیاد کردن پیدا کرده که این میزان –معادل 100 هزار تومان- در بازار به معنای ثبات قیمت تلقی می شود. با این حال در مناطق جنوبی شهر، مطابق واکنش‌ها خریداران و نوع تصویر العمل آنها به تغییرات قیمت، هر میزان زیاد کردن قیمت مسکن به کم کردن حجم معاملات خرید منجر می شود.

نتایج بررسی داده های سنسور منطقه ای قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص می کند: نبض معاملات مصرفی با استناد به درجه حساسیت خریداران در مناطق متفاوت شهر به تغییرات قیمت مسکن، می تواند در مسیر ورود بازار به فاز رونق، با اقدام هدفمند فروشنده ها تنظیم شود. در این مسیر، تغییرات نقطه ای قیمت مسکن در مناطق شمالی شهر چنانچه در دامنه رشد تک رقمی و کمتر از قیمت تورم، تنظیم شود، امکان زیاد کردن دو رقمی حجم معاملات در ماه های آینده فراهم خواهد شد.

حساسیت 22 منطقه به قیمت مسکن

هر چند پرهیز از دستکاری زیاد کردن قیمت پیشنهادی، سرعت ورود به فاز رونق را به صورت تصاعدی زیاد کردن خواهد داد. همچنین نحوه تنظیم قیمت فروش در مناطق جنوبی شهر باید با ملاحظه زیاد نسبت به مناطق بالایی، صورت بگیرد. افت 15 تا 42 درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق فرسوده و جنوبی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی ماه گذشته –نسبت به ماه مشابه سال 95- در برابر رشد 5/ 4 تا 8 درصدی قیمت مسکن در این مناطق، مشخص می کند: رونق معاملات در این مناطق منوط به تنظیم قیمت رشد نقطه ای قیمت در حد کمتر از 5 درصد است.

در حال حاضر «جهت» پرداخت عمده تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن به سمت مناطق جنوبی شهر –محله های بافت فرسوده- تنظیم شده است هست. از طرفی، ساخت و سازها در بافت فرسوده، مشمول کمترین قیمت «مالیات بر ساخت و فروش» در مقایسه با دیگر مناطق شهری می شود. این دو امتیاز در بافت فرسوده مشروط به نرمش قیمتی فروشنده ها، می تواند ابتدا امکان رونق معاملات (رشد مثبت در حجم خرید و فروش) را فراهم بیاورد و در نهایت به رونق ساخت و سازهای مصرفی منجر شود.

واژه های کلیدی: ایران | حساسیت | حساسیت | آپارتمان | نیمه جنوبی | خرید آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs