اسم فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه

اسم: فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه جشنواره فرهنگی امام رضا معرفی آثار فیلم های کوتاه جشنواره

در حاشیه موج تازه کشتار مسلمانان میانمار و سکوت آنگ سان سو چی، مشاور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل که نه تنها در قبال نسل کشی مسلمانان این کشور سکوت کرده

اینم زن هیتلر!

اینم زن هیتلر!

عبارات مهم : اخبار

در حاشیه موج تازه کشتار مسلمانان میانمار و سکوت آنگ سان سو چی، مشاور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل که نه تنها در قبال نسل کشی مسلمانان این کشور سکوت کرده، بلکه آن را انکار کرده؛ کمپین «نوبل را بعد بده» به وسیله کارتونیست ها راه افتاده که بعضی از آنها را خبرگزاری اهل بیت(ع) منتشر کرده است.

اینم زن هیتلر!

در حاشیه موج تازه کشتار مسلمانان میانمار و سکوت آنگ سان سو چی، مشاور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل که نه تنها در قبال نسل کشی مسلمانان این کشور سکوت کرده

اخبار بین الملل – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | آنلاین | میانمار | مسلمانان | بین الملل | اخبار بین الملل

اینم زن هیتلر!

اینم زن هیتلر!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs