اسم فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه

اسم: فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه جشنواره فرهنگی امام رضا معرفی آثار فیلم های کوتاه جشنواره

گت بلاگز اخبار پزشکی ابطال انتخابات موضوعیت ندارد ، اعلام پیامکی لغو رای‌گیری الکترونیکی به پزشکان

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ تاکید کرد: با وجود لغو رای‌گیری الکترونیکی، در پایتخت کشور عزیزمان ایران هیچ مشکلی جهت اخذ ر

ابطال انتخابات موضوعیت ندارد ، اعلام پیامکی لغو رای‌گیری الکترونیکی به پزشکان

اعلام پیامکی لغو رای گیری الکترونیکی به پزشکان/ابطال انتخابات موضوعیت ندارد

عبارات مهم : ایران

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ تاکید کرد: با وجود لغو رای گیری الکترونیکی، در پایتخت کشور عزیزمان ایران هیچ مشکلی جهت اخذ رای حضوری تا ساعت 10 شب وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی جعفریان در نشست خبری هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران که در حوزه انتخابیه گفت: انتخابات نظام پزشکی یک ستاد مرکزی و یک هیات اجرایی مرکزی دارد. در این دوره از انتخابات 200 حوزه انتخابیه در سراسر کشور فعالیت می کنند.

ابطال انتخابات موضوعیت ندارد ، اعلام پیامکی لغو رای‌گیری الکترونیکی به پزشکان

همچنین جهت رای گیری دو نوع تنظیم انجام شد؛ یکی به صورت الکترونیکی و دیگری به صورت حضوری. تمهیدات برگزاری رای گیری حضوری به وسیله هیات اجرایی انجام می شود. ما مجری و ناظر رای گیری الکترونیک نیستیم.

وی ادامه داد: تایید امکان رای دهی پزشکان در محل خدمت آنها به صورت الکترونیکی در حوزه های رای گیری حضوری انجام شد. افرادی که مجاز به رای دادن در پایتخت کشور عزیزمان ایران نبودند، با ارائه چهار نوع مدرک می توانستند در پایتخت کشور عزیزمان ایران رای دهند. ما از این جهت هیچ مشکلی نداشتیم.

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ تاکید کرد: با وجود لغو رای‌گیری الکترونیکی، در پایتخت کشور عزیزمان ایران هیچ مشکلی جهت اخذ ر

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ با اشاره به لغو رای گیری الکترونیکی این انتخابات تصریح کرد: بعد از اعلام رسمی لغو رای گیری الکترونیکی انتخابات، پیامکی جهت اعضای شرکت فرستاده شد و ضمن اطلاع از لغو رای گیری الکترونیکی تاکید کرد که ملاک شمارش آراء انتخابات صرفا آرای حضوری خواهد بود؛ یعنی اگر کسی از طریق سامانه الکترونیکی موفق به ثبت رای خود شده است هست، این رای هم اکنون ملغی است و فرد باید به صورت حضوری رای خود را به صندوق بیاندازد.

به گفته جعفریان، این تصمیم در سطح هیات نظارت مرکزی گرفته شده است و ارتباطی به هیات اجرایی شهرستان های ندارد. در حال حاضر در پایتخت کشور عزیزمان ایران هیچ مشکلی جهت اخذ رای حضوری تا ساعت 10 شب وجود ندارد. تمدید بیش از این ساعت نیز بر عهده هیات نظارت مرکزی است.

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ همچنین اضافه کرد: آنچه در آئین نامه انتخابات نظام پزشکی آمده است تاکیدی بر حضوری یا الکترونیکی برگزار کردن این انتخابات نداشته هست. آینده نگری لغو رای گیری الکترونیکی نیز قبلا صورت گرفته بود. در خود وزارت بهداشت نیز تا لحظات آخر در مورد اینکه آیا برگزاری انتخابات به این صورت امکان پذیر است یا نه، صحبت می شد و می گفتند که به این سمت نرویم.

ابطال انتخابات موضوعیت ندارد ، اعلام پیامکی لغو رای‌گیری الکترونیکی به پزشکان

جعفریان تاکید کرد: در این دوره از انتخابات نظام پزشکی هیچ فرصتی کمتر از دوره های قبل نیست؛ هرچند که ممکن است ابهامی جهت کاندیداها وجود داشته باشد و درخواست لغو آرای آن را ارائه کنند. مستند آن نیز قانون نظام پزشکی و آئین نامه اجرایی انتخابات هست. هیات نظارت بر انتخابات تعیین کننده سلامت آن است و باید تمام فاکتورها را در این زمینه در نظر بگیرد.

جعفریان با تاکید بر اینکه ابطال در جریان انتخابات موضوعیت ندارد، بیان کرد: زمانی که انتخابات تمام شد، می توان راجع به ابطال آن بحث کرد. ما موظف به رای گیری و اطلاع رسانی تا ساعت آخر هستیم. حتی زمانی که همه نتیجه های نیز آمد، هیات نظارت می تواند تصمیم گیری کند که آیا رای گیری مشروعیت داشته یا خیر؟

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ تاکید کرد: با وجود لغو رای‌گیری الکترونیکی، در پایتخت کشور عزیزمان ایران هیچ مشکلی جهت اخذ ر

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ با تاکید بر اینکه ما انتخابات را تا آخرین ساعت برگزار می کنیم، افزود: در هر انتخاباتی باید با ساز و کار آن جلو رویم. هر لحظه می توان به نتیجه انتخابات اعتراض داشت، حتی اگر این شرایط پیش نمی آمد. در حال حاضر چون بحث رای گیری الکترونیکی مطرح شده است و موفق نبوده هست، زمینه جدیدی به اعتراضات اضافه شده است و مرجع آن نیز مشخص است.

جعفریان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این دوره از انتخابات از نظر امکان رای دهی تفاوتی با دوره های قبلی ندارد. تنها این عنوان که هر کسی می تواند در شهر محل اشتغال خود رای دهد، به این دوره اضافه شده است هست. امیدواریم با وجود لغو امکان رای گیری الکترونیکی همکاران دکتر خسته نشوند و در رای گیری همکاری کنند.

ابطال انتخابات موضوعیت ندارد ، اعلام پیامکی لغو رای‌گیری الکترونیکی به پزشکان

جعفریان در خصوص تخلفات انجام شده است در جریان رای گیری انتخابات نظام پزشکی نیز توضیح داد و گفت: بعضی کاندیداها تخلفاتی را به هیات نظارت گزارش کردند که زیاد آن راجع به تبلیغات در روز اخذ رای بوده هست. تا این لحظه تعرفه های توزیع شده است از 5000 مورد گذشته و همچنان ادامه دارد. این تعرفه ها به تعداد شاغلین نظام پزشکی کشور عزیزمان ایران تکثیر شده است هست. امیدواریم همکاری پزشکان نسبت به دور قبلی انتخابات زیاد باشد. همچنین در بعد از ظهر نیز مانند ساعات قبل از ظهر پیک رای گیری را خواهیم داشت.

واژه های کلیدی: ایران | پزشکی | انتخابات | الکترونیکی | نتیجه انتخابات | دکتر علی جعفریان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs