اسم فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه

اسم: فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه جشنواره فرهنگی امام رضا معرفی آثار فیلم های کوتاه جشنواره

گت بلاگز عکس خبری شادمانی هواداران رییس جمهور منتخب فرانسه

مکرون 39 ساله در نخستین انتخابات در طول عمر خود موفق شده است است به جایگاه ریاست جمهوری فرانسه برسد. او جوان ترین رییس جمهور تاریخ جمهوری فرانسه محسوب می شود.

شادمانی هواداران رییس جمهور منتخب فرانسه

شادمانی هواداران رییس جمهور منتخب فرانسه

عبارات مهم : پاریس

مکرون 39 ساله در نخستین انتخابات در طول عمر خود موفق شده است است به جایگاه ریاست جمهوری فرانسه برسد. او جوان ترین رییس جمهور تاریخ جمهوری فرانسه محسوب می شود.

بعد از اعلام نتیجه های اولیه آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که حاکی از پیروزی 65 درصدی امانوئل ماکرون رییس جمهور منتخب و جوان فرانسه بر رقیب راستگرایش ” مارین لوپن” بود ، هزاران نفبر از حامیان رییس جمهور منتخب فرانسه با مراسم خوش حالی و شادمانی در خیابان های پاریس گردهم آمدند.

شادمانی هواداران رییس جمهور منتخب فرانسه

مکرون و همسرش در جمع هوادارانش بعد از اعلام نتیجه اولیه آرا

تجمع حامیان مکرون در کنار موزه لوور – پاریس

مکرون 39 ساله در نخستین انتخابات در طول عمر خود موفق شده است است به جایگاه ریاست جمهوری فرانسه برسد. او جوان ترین رییس جمهور تاریخ جمهوری فرانسه محسوب می شود.

شادمانی هواداران رییس جمهور منتخب فرانسه

مارین لوپن در حال ورود به سالن صحبت بعد از شکست در انتخابات

مکرون 39 ساله در نخستین انتخابات در طول عمر خود موفق شده است است به جایگاه ریاست جمهوری فرانسه برسد. او جوان ترین رییس جمهور تاریخ جمهوری فرانسه محسوب می شود.

مکرون در صحبت پیروزی

شادمانی هواداران رییس جمهور منتخب فرانسه

بوسه همسر مکرون به دست او در صحبت پیروزی رییس جمهور منتخب در جمع حامیان در پاریس

واژه های کلیدی: پاریس | فرانسه | پیروزی | انتخابات | رییس جمهور | ریاست جمهوری | انتخابات ریاست جمهوری | عکس خبری

شادمانی هواداران رییس جمهور منتخب فرانسه

شادمانی هواداران رییس جمهور منتخب فرانسه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs